Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

index meridionální cirkulace
syn. index meridionality – číselná charakteristika přenosu vzduchové hmoty ve směru podél poledníků, vyjadřující intenzitu mezišířkové výměny vzduchu. Jako index meridionální cirkulace lze použít např. zonální složku horizontálního tlakového gradientu zprůměrovanou podél vhodně zvolené části určitého poledníku, velikost meridionální složky geostrofického větru zprůměrovanou v uvažované oblasti, popř. počet izobar protínajících rovnoběžku ve zvoleném úseku apod. Viz též proudění meridionální, index zonální cirkulace.
angl: meridional circulation index slov: index meridionálnej cirkulácie něm: Meridionalindex m rus: меридиональный индекс циркуляции  1993-a2
podpořila:
spolupracují: