Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

model předpovědi počasí na omezené oblasti
(LAM) – model numerické předpovědi počasí, který je řešen na omezené oblasti na zeměkouli s horizontálním rozlišením zpravidla v rozmezí 2 až 20 km. Tento model potřebuje počáteční a okrajové podmínky. Okrajové podmínky jsou získávány z předpovědí globálního modelu nebo z modelu LAM s menším horizontálním rozlišením integrovaném na větší oblasti. LAM modely používají kartézský systém souřadnic (např. model ALADIN), nebo sférické souřadnice.
angl: limited area model rus: локальная модель прогноза погоды, модель прогнозa для ограниченной площади něm: Ausschnittmodell n slov: model predpovedi počasia na obmedzenej oblasti  2014
podpořila:
spolupracují: