Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

meteorologie fyzikální
tradiční označení pro meteorologické obory, v nichž se výrazně uplatňují metody klasické experimentální fyziky. Obvykle sem řadíme fyziku oblaků a srážek, nauku o záření v atmosféře a nauku o optických a elektrických jevech v atmosféře. Do fyzikální meteorologie se nezahrnuje dynamická meteorologie, někteří autoři k ní však počítají termodynamiku atmosféry. V současnosti se označení uplatňuje poměrně volně i u jiných meteorologických okruhů. Viz též aktinometrie, akustika atmosférická,elektřina atmosférická, fyzika atmosféry, optika atmosférická.
angl: physical meteorology; slov: fyzikálna meteorológia; něm: physikalische Meteorologie f; rus: физическая метеороогия  1993-a3
podpořila:
spolupracují: