Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

nukleace ledu sekundární
vznik ledových částic v oblacích, který neodpovídá heterogenní nukleaci ledu na ledových jádrech. Jde např. o vznik ledových fragmentů při tříštění primárních ledových krystalků nebo při explozivním mrznutí větších kapek. Souvislost s těmito procesy má tzv. Hallettův-Mossopův proces popsaný v roce 1974. Při něm dochází ke vzniku ledových fragmentů při mrznutí kapek, které jsou zachyceny ledovou krupkou. Vzhledem k tomu, že při leteckých měřeních koncentrace ledových částic u vrcholu oblaků byly zjištěny hodnoty, které řádové převyšují koncentraci ledových jader, označuje se proces sekundární nukleace také jako multiplikace nebo navýšení ledových částic v oblacích.
angl: ice enhancement, ice multiplication, secondary ice nucleation slov: sekundárna nukleácia ľadu něm: sekundäre Eisnukleation f rus: вторичное образование ледяных частиц, размножение ледяных частиц  2014
podpořila:
spolupracují: