Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

koeficient disperze
angl: dispersion coefficient slov: koeficient disperzie něm: Dispersionskoeffizient m rus: коэффициент рассеяния  1993-a1
podpořila:
spolupracují: