Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

koeficient disperze
angl: dispersion coefficient slov: koeficient disperzie rus: коэффициент рассеяния něm: Dispersionskoeffizient m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: