Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

koeficient disperze
angl: dispersion coefficient; slov: koeficient disperzie; něm: Dispersionskoeffizient m; rus: коэффициент рассеяния  1993-a1
podpořila:
spolupracují: