Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cyklona indukovaná
cyklona, jejíž vznik je podmíněn existencí a postupem jiné cyklony. Např. postup cyklony ze stř. části vých. Atlantiku přes Britské ostrovy na sv. často vyvolává vznik cyklony nad záp. Středomořím a sev. Itálií. Tento proces nejčastěji nastává v důsledku přibližování hluboké brázdy nízkého tlaku vzduchu ve stř. a horní troposféře.
angl: induced cyclone slov: indukovaná cyklóna něm: induzierte Zyklone f fr: dépression induite f rus: индуцированный циклон  1993-a3
podpořila:
spolupracují: