Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stanice vodoměrná
místo na vodním toku nebo jiném hydrologickém útvaru vybavené zařízením nebo přístrojem k měření jeho vodního stavu, popř. i průtoku.
angl: gauging station; slov: vodomerná stanica; něm: Pegel m; fr: station de jaugeage; rus: гидрометрическая станция  2024
podpořila:
spolupracují: