Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tření virtuální
angl: virtual friction; slov: virtuálne trenie; něm: virtuelle Reibung f; rus: виртуальное трение  1993-a1
podpořila:
spolupracují: