Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

tření virtuální
angl: virtual friction slov: virtuálne trenie něm: virtuelle Reibung f rus: виртуальное трение  1993-a1
podpořila:
spolupracují: