Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

amplituda denní průměrná
průměr denních amplitud nebo též rozdíl mezi průměrným denním maximem a průměrným denním minimem meteorologického prvku a to buď za libovolné období (např. kalendářní měsíc), nebo v daném kalendářním dnu za dlouholeté období či od počátku měření. Např. na stanici Praha–Klementinum je za období let 1775–2010 prům. denní amplituda teploty vzduchu v lednu 4,4 °C (vypočítaná z denních amplitud v lednových dnech), pro 1. leden pak 4,1 °C (vypočtená z denních amplitud 1. 1.).
angl: mean daily amplitude slov: priemerná denná amplitúda rus: среднесуточная амплитуда něm: mittlere Tagesamplitude f, mittlere Tagesamplitude f fr: amplitude diurne moyenne f, amplitude quotidienne moyenne f  2014
podpořila:
spolupracují: