Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

maximum denní
nejvyšší hodnota meteorologického prvku zjištěná v konkrétním dnu na met. stanici za 24 h, a to buď v intervalu od 00 do 24 h, nebo mezi dvěma jinak stanovenými termíny pozorování, např. od 7 h SEČ běžného dne do 7 h SEČ následujícího dne nebo od 06 UTC do 18 UTC v případě nejvyšší teploty uváděné ve zprávách SYNOP z evropských zemí. Viz též amplituda denní.
angl: daily (diurnal) maximum of meteorological element slov: denné maximum něm: Tagesmaximum n rus: суточный максимум метеорологического элемента  1993-a3
podpořila:
spolupracují: