Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

záře fialová
syn. světlo purpurové – záře pozorovaná na bezoblačné obloze ve tvaru výseče velkého světelného kruhu. Šíří se vzhůru od obzoru, za nímž se nalézá Slunce. Její intenzita i velikost se zvětšuje až do polohy Slunce 3 až 4° pod obzorem, mizí při poloze Slunce 6° pod obzorem. Celý jev trvá asi 20 až 30 minut. Fialová záře je jedním z jevů označovaných souborně jako soumrakové barvy. Intenzita fialové záře vzrůstá s průzračností vzduchu a s nadm. výškou místa pozorování.
angl: purple light; slov: fialová žiara; něm: Purpurlicht n; rus: пурпурный свет  1993-a1
podpořila:
spolupracují: