Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

aeroplankton
Termín byl zaveden v r. 1912 v němčině; vznikl přidáním předpony aero- (z řec. ἀήρ [aér] „vzduch“) k pojmu plankton (z řec. πλαγκτός [planktos] „bloudící, zmatený“).
slov: aeroplanktón něm: Aeroplankton f, Luftplankton f fr: plancton aérien m, aéroplancton m rus: атмосферный планктон, воздушный планктон  1993-a2
podpořila:
spolupracují: