Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

předpověď biometeorologická
označení pro předpověď počasí z hlediska meteorotropních účinků na lidský organizmus. Vydává se s cílem zmenšit nepříznivé projevy počasí u osob se zvýšenou vnímavostí na počasí. V některých státech jsou tyto předpovědi určeny i pro skupiny osob, které vykonávají činnost vysoce závislou na počasí, např. řidiče motorových vozidel apod. V tomto smyslu bylo dříve častější označení předpověď medicinsko-meteorologická. V širším pojetí zahrnuje biometeorologická předpověď i předpověď výskytu či aktivity organizmů závislých na počasí a ohrožujících zdraví člověka (např. klíště, bodavý hmyz). Viz též meteorotropismus, nemoci meteorotropní, meteorosenzibilita.
angl: biometeorological forecast slov: biometeorologická predpoveď rus: биометеорологический прогноз něm: biometeorologische Vorhersage f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: