Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

bioklima
klima posuzované ve vztahu k živým organismům nebo klima spoluvytvářené živými organismy. Termín bioklima tedy znamená:
1. soubor klimatických podmínek existence živých organismů;
2. klimatické (zpravidla mikroklimatické) poměry prostředí modifikované výskytem a životními projevy organismů, např. bioklima měst, lesa, doupěte apod. Studiem bioklimatu se zabývá bioklimatologie. Viz též ekoklima, klimatoterapie, klimatop, klima porostové.
angl: bioclimate slov: bioklíma něm: Bioklima n fr: bioclimat m rus: биоклимат  1993-a0
podpořila:
spolupracují: