Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

refrigerace
angl: refrigeration slov: refrigerácia něm: Kühlung f rus: рефрижерация  1993-a1
podpořila:
spolupracují: