Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

refrigerace
Termín pochází z lat. slova refrigeratio „chlazení; chladnost“, odvozeného od slovesa refrigerare „ochladit, zchladit“ (z předpony re- a frigus „zima, chlad“.
angl: refrigeration; slov: refrigerácia; něm: Kühlung f; rus: рефрижерация  1993-a1
podpořila:
spolupracují: