Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

řada klimatologická
chronologicky nebo podle velikosti uspořádaná posloupnost klimatických prvků. Mezi nejčastěji používané klimatologické řady patří např. řada denních, pentádních, dekádních, měs. a roč. průměrů teploty vzduchu, řada měs. a roč. úhrnů srážek, řada roč. amplitud teploty vzduchu apod. Při vytváření klimatologické řady z řad met. pozorování a při jejich klimatologickém zpracování se většinou vychází z metod mat. statistiky. V některých případech může klimatologická řada splývat s řadou met. pozorování.
angl: series of climatological observations (values); slov: klimatologický rad; něm: klimatologische Beobachtungsreihe f; rus: климатологический ряд, ряд климатических данных  1993-a2
podpořila:
spolupracují: