Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

záření zpětné
angl: atmospheric counterradiation slov: spätné žiarenie něm: atmosphärische Gegenstrahlung f rus: противоизлучение в атмосферe  1993-a1
podpořila:
spolupracují: