Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

záření zpětné
angl: atmospheric counterradiation; slov: spätné žiarenie; něm: atmosphärische Gegenstrahlung f; rus: противоизлучение в атмосферe  1993-a1
podpořila:
spolupracují: