Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

depozice
1. hmotnost atm. příměsi, která je uložena na jednotku plochy zemského povrchu za jednotku času;
2. označení fázového přechodu vody, při němž roste led přímo z vodní páry (bez přítomnosti kapalné vody). Viz též depozice suchá, depozice mokrá, sublimace.
angl: deposition slov: depozícia rus: депозиция, десублима́ция něm: Deposition f, Deposition f fr: déposition f, condensation solide f  2014
podpořila:
spolupracují: