Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teploměr skleněný
kapalinový teploměr, z jehož skleněné nádobky je teploměrná kapalina při vzrůstu teploty vytlačována do skleněné trubičky kapilárního průřezu, pevně spojené se stupnicí. V meteorologii se používal jako teploměr staniční, maximální, minimální, půdní, Sixův, „ataché", jako hypsometr, katateploměr a teploměr aspiračního psychrometru.
angl: liquid-in-glass thermometer slov: sklenený teplomer něm: Glasthermometer n rus: жидкостный термометр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: