Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

koeficient kinematické vazkosti
angl: kinematic viscosity coefficient; slov: koeficient kinematickej viskozity; něm: kinematischer Viskositätskoeffizient m; rus: коэффициент кинематической вязкости  1993-a1
podpořila:
spolupracují: