Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

koeficient kinematické vazkosti
angl: kinematic viscosity coefficient slov: koeficient kinematickej viskozity rus: коэффициент кинематической вязкости něm: kinematischer Viskositätskoeffizient m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: