Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

luxmetr
v meteorologii přístroj k měření osvětlení viditelným zářením Slunce vyjádřeným v luxech. Je založen na fotoelektrickém principu.
angl: luxmeter slov: luxmeter něm: Luxmeter n rus: люксметр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: