Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

luxmetr
v meteorologii přístroj k měření osvětlení viditelným zářením Slunce vyjádřeným v luxech. Je založen na fotoelektrickém principu.
Termín se skládá z lat. lux „světlo“ a řec. μέτρον [metron] „míra, meřidlo“.
angl: luxmeter; slov: luxmeter; něm: Luxmeter n; rus: люксметр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: