Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cyklogeneze rapidní
angl: rapid cyclogenesis  2019
podpořila:
spolupracují: