Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cyklogeneze rapidní
angl: rapid cyclogenesis; slov: rapídna cyklogenéza; rus: быстрый циклогенез  2019
podpořila:
spolupracují: