Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

observatoř meteorologická
pracoviště, jehož činnost je zaměřena na podrobná, přesná a pečlivá meteorologická pozorování a na studium meteorologických prvků za pomoci speciálního vybavení, které nemají k dispozici jiné typy meteorologických stanic.
angl: meteorological observatory slov: meteorologické observatórium něm: meteorologisches Observatorium n rus: метеорологическая обсерватория  1993-a1
podpořila:
spolupracují: