Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

předpověď fenologická
speciální předpověď sestavovaná na základě fenologických pozorování a poznatků biologie příslušných organizmů. Většinou se jedná o předpověď nástupu, trvání a ukončení vybraných fenologických fází zemědělských kultur, volně rostoucích rostlin, ojediněle i živočichů. Fenologické předpovědi se využívají v zemědělství, např. při upřesňování agrotechnických termínů nebo řízení polních prací, v lesnictví, popř. ekologii, a mohou také sloužit jako cenné podklady pro alergologickou praxi (předpověď nástupu alergologicky významných fází rostlin). Viz též fenologie.
angl: phenological forecast slov: fenologická predpoveď něm: phänologische Vorhersage f rus: фенологический прогноз  1993-a3
podpořila:
spolupracují: