Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

režim srážkový
označení charakterizující vlastnosti sezonního rozdělení atm. srážek v daném místě. Hlavní typy srážkového režimu podle W. G. Kendrewa jsou rovníkový, tropický, monzunový, středomořský, dále oceánický a kontinentální srážkový režim oblastí s převládajícími záp. větry.
angl: rainfall regime; slov: zrážkový režim; něm: Niederschlagsregime n; rus: режим осадков  1993-a1
podpořila:
spolupracují: