Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

režim srážkový
označení charakterizující vlastnosti sezonního rozdělení atm. srážek v daném místě. Hlavní typy srážkového režimu podle W. G. Kendrewa jsou rovníkový, tropický, monzunový, středomořský, dále oceánický a kontinentální srážkový režim oblastí s převládajícími záp. větry.
angl: rainfall regime slov: zrážkový režim něm: Niederschlagsregime n rus: режим осадков  1993-a1
podpořila:
spolupracují: