Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

mráz přízemní
teplota vzduchu nižší než 0 °C měřená ve výšce 5 cm nad povrchem půdy. Viz též minimum teploty vzduchu přízemní, mrazík.
angl: ground frost slov: prízemný mráz něm: Bodenfrost m rus: заморозок на почве  1993-a3
podpořila:
spolupracují: