Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mráz přízemní
teplota vzduchu nižší než 0 °C měřená ve výšce 5 cm nad povrchem půdy. Viz též minimum teploty vzduchu přízemní, mrazík.
angl: ground frost; slov: prízemný mráz; něm: Bodenfrost m; rus: заморозок на почве  1993-a3
podpořila:
spolupracují: