Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

čára sněžná teoretická
slov: teoretická snežná čiara rus: климатическая снеговая линия (теоретическая)  1993-a1
podpořila:
spolupracují: