Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

čára sněžná teoretická
slov: teoretická snežná čiara; rus: климатическая снеговая линия (теоретическая)  1993-a1
podpořila:
spolupracují: