Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

ombrograf
registrační přístroj zaznamenávající časový průběh kapalných srážek, dnes v ČR nahrazený automatickým srážkoměrem. Starší označení pro ombrograf jsou pluviograf nebo hyetograf. Záznam ombrografu se nazývá ombrogram (pluviogram, hyetogram). Plovákové ombrografy, které se v ČR užívaly, soustřeďují srážkovou vodu do plovákové komory, v níž je výška hladiny indikována polohou plováku spojeného s registračním perem.
angl: pluviograph, recording raingauge slov: ombrograf rus: плювиограф  1993-a3
podpořila:
spolupracují: