Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

mapa absolutní topografie předpovědní
mapa předpovídaného budoucího rozložení izohyps některé standardní tlakové hladiny, sestavené pro určitý termín, nejčastěji pro 00 UTC. Tato mapa se v současné době zpravidla zpracovává ve větších předpovědních centrech na základě výstupů modelů numerické předpovědi počasí a rozšiřuje internetovým přenosem nebo pomocí meteorologických kódů, např. kódu GRID. Uvedená předpovědní mapa, která je podkladem krátkodobých nebo střednědobých předpovědí počasí, se dříve sestavovala zejména graf. způsobem (např. metodou R. Fjörtofta nebo A. Defanta). Viz též numerická předpověď počasí, mapa relativní topografie.
angl: prognostic constant pressure chart, prognostic isobaric chart, prognostic isobaric contour chart slov: predpovedná mapa absolútnej topografie rus: прогностическая карта абсолютной топографии něm: Vorhersagekarte der absoluten Topographie f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: