Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

růst krup vlhký
angl: wet growth of hailstones; slov: vlhký rast krúp; něm: nasses Hagelwachstum n; rus: влажный рост града  2019
podpořila:
spolupracují: