Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

růst krup vlhký
angl: wet growth of hailstones slov: vlhký rast krúp něm: nasses Hagelwachstum n 
podpořila:
spolupracují: