Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

detektor srážek
součást váhového srážkoměru určená pro zjištění tekutých i tuhých srážek na principu změny vodivosti mezi hřebínky na detekční ploše.
angl: precipitation sensor  2019
podpořila:
spolupracují: