Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

detektor srážek
součást váhového srážkoměru určená pro zjištění kapalných i tuhých srážek na principu změny vodivosti mezi hřebínky na detekční ploše.
angl: precipitation sensor; slov: detektor zrážok; rus: датчик осадков  2019
podpořila:
spolupracují: