Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

úhel monzunový
málo používané kritérium pro vymezení monzunových oblastí na základě sezonních změn směru proudění definovaných jako úhel mezi vektory převládajícího větru v měsících, v nichž dominuje letní a zimní monzun (např. v červenci a lednu). S. P. Chromov označil jako monzunové ty oblasti, ve kterých monzunový úhel přesahuje 120°.
angl: monsoon angle; slov: monzúnový uhol; něm: Monsunwinkel m; rus: муссонный угол  1993-a3
podpořila:
spolupracují: