Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

úhel monzunový
málo používané kritérium pro vymezení monzunových oblastí na základě sezonních změn směru proudění definovaných jako úhel mezi vektory převládajícího větru v měsících, v nichž dominuje letní a zimní monzun (např. v červenci a lednu). S. P. Chromov označil jako monzunové ty oblasti, ve kterých monzunový úhel přesahuje 120°.
angl: monsoon angle slov: monzúnový uhol něm: Monsunwinkel m rus: муссонный угол  1993-a3
podpořila:
spolupracují: