Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

trend meteorologických prvků sekulární
dlouhodobé jednosměrné změny hodnot meteorologických prvků (během řádově 100 let), způsobující jejich postupné zvyšování nebo snižování. Mohou být dávány do souvislosti např. se sekulárním cyklem sluneční činnosti. Sekulární chod hodnot met. prvků se analyzuje pomocí prům. hodnot vypočítaných z dlouholetých řad pozorování, často po shlazení jejich průběhu s cílem vyloučit vliv krátkodobých kolísání. Viz též kolísání klimatu, změna klimatická, řada klimatická.
angl: secular trend of meteorological elements; slov: sekulárny trend meteorologických prvkov; něm: säkularer Gang des meteorologischen Elementes m; rus: вековой ход метеорологических элементов  1993-a3
podpořila:
spolupracují: