Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vzduch polární
1. zast. syn. pro vzduch mírných šířek;
2. ve starších pracích souborné označení pro vzduch mírných šířek a arktický nebo antarktický vzduch.
angl: polar air slov: polárny vzduch něm: Polarluft f rus: полярный воздух  1993-a3
podpořila:
spolupracují: