Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

sonda upoutaná
přístroj zavěšený pod upoutaným balonem a měřící jeden nebo několik meteorologických prvků. Změřené údaje jsou přijímány pozemním přijímacím a vyhodnocovacím zařízením. Upoutané sondy bývají využívány na stanicích měřících v mezní vrstvě atmosféry, zejména v souvislosti se zjišťováním podmínek pro šíření příměsí v atmosféře.
angl: wire sonde; slov: pripútaná sonda; něm: Fesselsonde f; rus: привязной зонд  1993-a3
podpořila:
spolupracují: