Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

sonda upoutaná
přístroj zavěšený pod upoutaným balonem, měřící jeden nebo několik meteorologických prvků, např. vítr, tlak, vlhkost a teplotu vzduchu. Změřené údaje jsou přijímány pozemním přijímacím a vyhodnocovacím zařízením. Slouží k měření v přízemní a mezní vrstvě atmosféry, zejména v souvislosti se zjišťováním podmínek pro šíření příměsí v atmosféře. Viz též sondáž ovzduší upoutanou sondou.
angl: wire sonde slov: pripútaná sonda něm: Fesselsonde f rus: привязной зонд  1993-a3
podpořila:
spolupracují: