Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oteplování advekční
vzestup teploty vzduchu v určité oblasti při zemi nebo ve výšce, vyvolaný teplou advekcí. V souladu s definicí advekce teploty je velikost advekčního oteplování závislá na úhlu advekce a na velikosti rychlosti proudění a teplotního gradientu v advehované vzduchové hmotě. Ve střední Evropě dosahuje advekční oteplování za 24 h několika °C, v krajních případech 15 až 20 °C. Advekční oteplování většinou nastupuje po přechodu teplé fronty. Viz též vpád teplého vzduchu.
angl: advection warming, advective warming; slov: advekčne otepľovanie; něm: advektive Erwärmung f; rus: адвективное потепление  1993-a3
podpořila:
spolupracují: