Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

síla zemské rotace uchylující
slov: uchyľujúca sila zemskej rotácie; něm: ablenkende Kraft der Erdrotation f; rus: отклоняющая сила вращения Земли  1993-a1
podpořila:
spolupracují: