Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

index instability
angl: instability index slov: index instability něm: Labilitätsindex m rus: индекс неустойчивости  1993-a1
podpořila:
spolupracují: