Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

index instability
angl: instability index slov: index instability rus: индекс неустойчивости něm: Labilitätsindex m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: