Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

Výklad hesel podle písmene ю

X
юга
syn. jugovina – místní název teplého a vlhkého jz. větru, vanoucího z Jaderského moře směrem do jugoslávského vnitrozemí. Jde o proudění tropického vzduchu, připomínající vlhké scirocco a vyskytující se především na jaře a na podzim v období intenzivnější cyklonální činnosti ve Středomoří. Jugo je významný zvláště pro klima již. Dalmácie, kam přináší větší množství vláhy, a v létě na pobřeží obvykle oblačné a dusné počasí. Dále do vnitrozemí, při přechodu Dinárských hor, již vane jako suchý a teplý jz. nebo záp. vítr a nazývá se dinárský fén. Tento vítr vane 50 až 70 dní za rok a zasahuje až do oblasti Bělehradu. Viz též bóra, košava, vardarac.
česky: jugo angl: youg slov: jugo něm: Jugo m  1993-a1
юго
syn. jugo.
česky: jugovina slov: jugovina  1993-a1
Южно-тихоокеанский циклон
kvazistacionární zonálně protažená cyklona se středem nejčastěji na 180. poledníku. Jihopacifická cyklona je soustavně oživována cyklonami na jihopacifické polární frontě a antarktické frontě.
česky: cyklona jihopacifická slov: juhopacifická cyklóna  1993-a3
южноaтлантический антициклон
syn. anticyklona jihoatlantická – teplá, vysoká a kvazipermanentní anticyklona nad již. částí Atlantského oceánu se středem často v oblasti ostrova Svaté Heleny. Rozkládá se v subtropických šířkách mezi Jižní Amerikou a již. Afrikou. V období léta na již. polokouli se přesouvá jižněji, v období zimy severněji. Svatohelenská anticyklona patří mezi permanentní akční centra atmosféry.
česky: anticyklona svatohelenská angl: South Atlantic anticyclone slov: svätohelenská anticyklóna něm: St. Helena-Antizyklone f, südatlantische Antizyklone f fr: anticyclone de Sainte-Hélène m, anticyclone de l'Atlantique Sud m  1993-a3
южноe колебание
cyklické zesilování a zeslabování Walkerovy cirkulace v atmosféře tropického Tichomoří. Tato oscilace se projevuje současným výskytem opačných anomálií tlaku vzduchu ve vých., resp. záp. části této oblasti, což umožňuje kvantifikaci této oscilace pomocí indexu jižní oscilace. Při záporné fázi dosahuje tlak vzduchu ve vých. části podnormálních hodnot a v záp. části vyšších hodnot oproti normálu, což vede k zeslabení pasátů. Naopak nárůst rozdílu tlaku vzduchu mezi vých. a záp. Tichomořím při kladné fázi jižní oscilace způsobuje zesílení pasátů. Záporná fáze jižní oscilace souvisí s jevem El Niño, kladná fáze s jevem La Niña; po objevení tohoto vztahu bylo počátkem 80. let 20. století zavedeno souborné označení ENSO.
česky: oscilace jižní angl: Southern Oscillation slov: južná oscilácia něm: Southern Oscillation f  2014
южноатлантический антициклон
česky: anticyklona jihoatlantická slov: juhoatlantická anticyklóna fr: anticyclone de l'Atlantique Sud m, anticyclone de de Sainte-Hélène m  1993-a1
южноатлантический циклон
kvazistacionární zonálně protažená cyklona se středem nejčastěji na 40° z. d. Cyklona jihoatlantická je soustavně oživována cyklonami na jihoatlantické polární a antarktické frontě.
česky: cyklona jihoatlantická slov: juhoatlantická cyklóna  1993-a3
южноиндийский антициклон
česky: anticyklona jihoindická slov: juhoindická anticyklóna fr: anticyclone des Mascareignes m  1993-a1
южнотихоокеанский антициклон
subtropická kvazipermanentní anticyklona na již. polokouli v jv. části Tichého oceánu záp. od Chile.
česky: anticyklona jihopacifická angl: South Pacific anticyclone slov: juhopacifická anticyklóna něm: südpazifische Antizyklone f fr: anticyclone de l'île de Pâques m, anticyclone du Pacific Sud m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: