Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

měření meteorologické
zjišťování hodnot meteorologických prvků pomocí vhodné měřicí techniky. Výsledkem met. měření jsou při abs. měření přímo fyz. veličiny, nebo při rel. měření podíly, popř. %. Výsledky met. měření se vždy vztahují k místu a času jejich konání (viz stanice meteorologická). Kvalita výsledku je ovlivněna použitou technikou a metodikou měření; proto by údaje o technice a metodice měly vždy být doplňkem souboru met. údajů. Viz též pozorování meteorologické, přístroj meteorologický.
angl: meteorological measurement slov: meteorologické meranie něm: meteorologische Messung f rus: метеорологическое измерение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: