Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

zpráva
soubor dat a/nebo informací sestavených a předávaných podle platných mezinárodních nebo vnitrostátních předpisů. Viz též zpráva meteorologická.
angl: message, report slov: správa něm: Nachricht f, Bericht m rus: информация, сводка сообщение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: