Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

intenzita námrazku
množství námrazku na el. vodičích utvořené za jednotku času. Měří se zařízením, tvořeným vodorovnou tyčí natáčenou kolmo na směr větru, jejíž změny hmotnosti se zjišťují v závislosti na čase. Viz též měření námrazku, intenzita námrazy na letadlech.
angl: icing intensity slov: intenzita námrazku něm: Vereisungsgrad m rus: интенсивность обледенения  1993-a1
podpořila:
spolupracují: