Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vlnění vodní hladiny
rytmické pohyby vodní hladiny vyvolané větrem na oceánech, mořích, jezerech, přehradách atd., jejichž rozměry jsou přímo závislé na rychlosti větru, jeho trvání, na velikosti vodní hladiny a hloubce nádrže. Jsou významné jak ve vodní dopravě, tak při stavbě hydrotechnických děl. Viz též vlny stojaté.
angl: wind waves; slov: vlnenie vodnej hladiny; něm: Windsee f, Windwellen f/pl; rus: ветровое волнение, ветровые волны  1993-a1
podpořila:
spolupracují: