Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pozorování meteorologické lodní
meteorologické pozorování prováděné na palubě lodi. Viz též meteorologie mořská, loď meteorologická.
angl: ship meteorological observation; slov: lodné meteorologické pozorovanie; něm: meteorologische Schiffsbeobachtung f; rus: судовое метеорологическое наблюдение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: