Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pozorování meteorologické lodní
meteorologické pozorování prováděné na palubě lodi. Viz též meteorologie mořská, loď meteorologická.
angl: ship meteorological observation slov: lodné meteorologické pozorovanie něm: meteorologische Schiffsbeobachtung f rus: судовое метеорологическое наблюдение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: