Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

lijavec
lid. výraz pro přívalový déšť.
slov: lejak; rus: ливень , проливной дождь  1993-a1
podpořila:
spolupracují: