Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

modely podnebí
angl: climate models slov: modely podnebia něm: Klimamodell n rus: модели климата  1993-a3
podpořila:
spolupracují: