Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

amplituda denní
rozdíl mezi denním maximem a denním minimem meteorologického prvku v jednom dni. Někteří autoři nevhodně používají termín denní amplituda pro jednu polovinu výše uvedeného rozdílu. Např. na stanici Praha–Klementinum je za období let 1775–2010 největší denní amplituda teploty vzduchu 24,1 °C (z 23. 1. 1850), vypočtená z denního minima –26,5 °C a denního maxima –2,4 °C. Viz též amplituda denní průměrná.
angl: daily amplitude, daily range; slov: denná amplitúda; něm: Tagesgang m, Tagesamplitude f, tägliche Schwankung f; fr: amplitude journalière f, amplitude diurne f, amplitude quotidienne f; rus: суточная амплитуда  1993-a3
podpořila:
spolupracují: