Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

krupice
starý název pro sněhová zrna, který se přestal používat po vydání Mezinárodního atlasu oblaků v r. 1965.
slov: krupica něm: Griesel m rus: снежные зерна  1993-a1
podpořila:
spolupracují: