Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

měření výparu
určení množství vodní páry, které je za zvolený časový interval předáno do atmosféry sledovaným vodním nebo jiným vlhkým povrchem. Výpar se měří v mm vodního sloupce, který by se vytvořil z vypařené vody na ploše shodné velikosti s velikostí vypařujícího se povrchu. Výpar z volné vodní hladiny se měří výparoměry, které jsou umístěny v půdě nebo na jejím povrchu. V ČR se výpar měří na vybraných stanicích ČHMÚ výparoměrem EWM, který nahradil starší výparoměr GGI 3000.
angl: measurement of evaporation slov: meranie výparu něm: Verdunstungsmessung f rus: измерение испарения  1993-a3
podpořila:
spolupracují: