Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

stanice meteorologická přízemní
meteorologická stanice provádějící měření v přízemní vrstvě atmosféry. Teplota a vlhkost vzduchu se měří ve výšce 2 m nad zemí, srážky 1 až 2 m nad zemí, vítr 10 m nad zemí apod. Přízemní met. stanice může být z hlediska umístění meteorologickou stanicí pozemní nebo mořskou.
angl: surface meteorological station slov: prízemná meteorologická stanica něm: meteorologische Bodenstation f rus: наземная метеорологическая станция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: